add_filter( 'wp_image_editors', 'change_graphic_lib' ); function change_graphic_lib($array) { return array( 'WP_Image_Editor_GD', 'WP_Image_Editor_Imagick' ); } UGOSTITELJSTVO – REM product d.o.o.

UGOSTITELJSTVO


U sklopu firme REM product d.o.o. radi Fast food “JUMBO” koji je stekao renomirano ime u oblasti ugostiteljstva i brze hrane. Najpoznatiji i najukusniji Jumbov chiken. Fast food “JUMBO” se nalazi na dvije lokacije Lonđa i Stara pijaca.